Κωνσταντίνος Νώτας

Ο Κωνσταντίνος Νώτας, MD είναι ειδικός νευρολόγος και εξειδικεύεται στον τομέα της αντιμετώπισης των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και της πολλαπλής σκλήρυνσης. Εργάζεται στο Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης της Κλινικής «Άγιος Λουκάς» από το 2017 και παράλληλα ασκεί κλινικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας και την Α Νευρολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.

X