Αναστάσιος Ωρολογάς

Ο Καθηγητής Αναστάσιος Ωρολογάς (Εικόνες 40-45) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1950 και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. το 1975.

Το 1979 μετά την ειδίκευσή του στην Α’ Νευρολογική και Ψυχιατρική Κλινική του ΑΠΘ, έλαβε τον τίτλο του Νευρολόγου-Ψυχιάτρου και το 1981 τον τίτλο του Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Κατά τα έτη 1979-1980 και για 15 μήνες μετεκπαιδεύτηκε στο Ινστιτούτο Νευρολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (NationalHospital) με αντικείμενο την Κλινική Νευρολογία, τη Νευροχημεία και τη Νευροακτινολογία.

Στο διάστημα 1983-1984 εργάστηκε για ένα χρόνο σαν επισκέπτης ερευνητής στο Νευροχημικό εργαστήριο του Νευροψυχιατρικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (UCLA).

Από το 1981 ως το 2011 εργάστηκε στη Β’ Νευρολογική Κλινική του ΑΠΘ, αρχικά ως Πανεπιστημιακός Επιμελητής , στη συνέχεια ως Λέκτορας (1982), Επίκουρος Καθηγητής (1988), Αναπληρωτής Καθηγητής (1998) και από το 2007 ως τακτικός

Καθηγητής Νευρολογίας.

Το 2011 εξελέγη Διευθυντής της Α’ Νευρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, την οποία διηύθυνε μέχρι το 2017, όπου αφυπηρέτησε.

Διαθέτει συνολικά μετά τη λήψη της ειδικότητάς του  42 χρόνια νοσοκομειακής απασχόλησης και  40 χρόνια διδακτικού έργου σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής από έδρας.

Συμμετείχε παράλληλα στη διδασκαλία του μεταπτυχιακού προγράμματος

της Ιατρικής Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής από το 1999 ως το 2003.

Το ερευνητικό του έργο αφορά κυρίως τη νευροχημεία, τη νευροφαρμακολογία και την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Ήταν κύριος επιβλέπων σε 2 διδακτορικές διατριβές, μέλος τριμελούς επιτροπής σε 8 και επταμελούς σε 9.

Από το σύνολο των 400 εργασιών του, οι δημοσιευμένες σε ξένα περιοδικά είναι 40 και 76 σε πρακτικά ξένων συνεδρίων, σε Ελληνικά περιοδικά 48, σε πρακτικά Ελληνικών συνεδρίων 76, 8 στην επετηρίδα της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 8 βιβλία, 1 μονογραφία, 1 διατριβή, 7 κεφάλαια βιβλίων και 2 διδακτικές σημειώσεις.

Από το 1981 οργάνωσε ως υπεύθυνος του Εργαστηρίου Κλινικής Νευροχημείας και Νευροφαρμακολογίας της Β’ Νευρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. από το οποίο εκπονήθηκαν 3 διδακτορικές διατριβές, συγγράφηκαν 2 βιβλία μεταπτυχιακών μαθημάτων και δημοσιεύτηκαν 150 περίπου επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά, ξένα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με θέματα «τα πρόδρομα αμινοξέα των νευροδιαβιβαστών, τα φωσφολιπίδια κυτταρικών μεμβρανών, τον διαχωρισμό προσταγλανδινών και μονοαμινών και τη φαρμακοκινητική των μεταβολικών παραγώγων των αντιεπιληπτικών φαρμάκων».

Από το 1985 οργάνωσε ως υπεύθυνος το πρώτο στον ελλαδικό χώρο Ειδικό εξωτερικό ιατρείο για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, το οποίο εξελίχθηκε σε πρώτο ειδικό κέντρο για τη νόσο αυτή. Από το 1993 είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας με 7.000 μέλη πανελληνίως και από το 1999 πρόεδρος του Δ.Σ. Το 2003 και μέχρι το 2007 εκλέχθηκε ως μέλος του Δ.Σ. της Multiple Sclerosis International  Federation (MSIF), όπου για πρώτη φορά υπήρξε ελληνική συμμετοχή. Από το ίδιο έτος ως σήμερα είναι μέλος στο International  Medical & Scientific Board της MSIF, όπου μετά από πρότασή του κατηγοριοποιήθηκε η «θεραπεία της παιδικής μορφής της πολλαπλής σκλήρυνσης» ως ένα από τα τρία θέματα αιχμής που υποστηρίζει η MSIF αυτή τη δεκαετία. Αντίστοιχα, to 2009, υπό την αιγίδα της MSIF και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, συμμετείχε στην εκπόνηση της μελέτης “Global  Economic Impact  of  Multiple Sclerosis”. Στα πλαίσια της συνεργασίας με τη MSIF έχει οργανώσει από το 1998 ως Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 4 Πανελλήνια συνέδρια, 1 Πανευρωπαϊκό και 1 Παγκόσμιο ενώ είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Συνεδρίου Νευροχημείας (Αθήνα 2011).  Από το 2013 έχει οργανώσει 7 διακλινικά συνέδρια για την Πολλαπλή Σκλήρυνση στον ελλαδικό χώρο, ως Προεδρείο και ως προσκεκλημένος ομιλητής συμμετείχε σε πολυάριθμα συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 1988 έως σήμερα, ως μέλος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, έχει εκλεγεί στις Επιτροπές Εκπαίδευσης και Δεοντολογίας και συμμετέχει στους κλάδους Άνοιας, Σκλήρυνσης κατά Πλάκας και Νευροανοσολογίας.

Συνολικά είναι μέλος 25 Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών και πρόεδρος της South-East European Society for Neurology and Psychiatry από το 2011. Επιπλέον από το 2005 εως το 2017 συμμετείχε στην Ειδική Υγειονομική Επιτροπή για νευροψυχικές νόσους του Υπουργείου Υγείας, από του 2010 στην επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Α.Π.Θ. και από το 2011 στην επιτροπή Ταμείου

Υποστήριξης φοιτητών Α.Π.Θ. και πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης.

Έχει λάβει 2 Ευρωπαϊκές υποτροφίες και μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Aπό το 2012 έως και το 2016 διετέλεσε Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, ενώ το 2016 εκτέλεσε χρέη διοικητή του νοσοκομείου.

Τέλος, από το 2017 οργάνωσε και είναι επιστημονικά υπεύθυνος του τμήματος Πολλαπλής Σκλήρυνσης στην Κλινική  Άγιος Λουκάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπου ολοκληρώνονται 30 ερευνητικά πρωτόκολλα, που ξεκίνησαν την τελευταία δεκαετία για την αντιμετώπιση αυτής της απαιτητικής νόσου.

X